Att skriva ett gåvobrev

När man vill ge en värdefull gåva till någon annan så är det vanligt att ställa sig frågan hur man gör på bästa sätt. Man vill undvika problem och få det juridiska korrekt.

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som påvisar att äganderätten går över från givaren till mottagaren. Att skriva det själv kan vara krångligt om man inte är säker. Tvärtom är det lättast i många fall att ta hjälp av ett juridiskt ombud.

Vad som räknas som gåva?

Att ge en present är inte samma som att ge en gåva. I skattemässiga och juridiska termer är en gåva en förmögenhet som ges till någon annan.

Olika typer av situationer

Det finns olika regler för vad som gäller i olika situationer såsom gåva mellan makar och förskott på arv till barn. När man vill ge en större gåva till sin maka så bör man registrera gåvan hos skatteverket. Ytterligare, om man vill ge gåvor till sina arvingar så ska man skilja på om det är ett förskott på arv eller inte.

Fokusera på det roliga

Att ge en gåva är oftast en glädjefylld stund. För att verkligen kunna njuta av stunden och slippa sätta skrivandet av gåvobrev i fokus, så beställ färdiga på nätet istället!